Power Flower

Power Flower

Power Flower

Met de ‘Power Flower’ kijken we naar de maatschappelijke positie van mensen en hoe deze zich onderling verhoudt. De Power Flower onderzoekt hoe onze sociale identiteiten, onze verschillende deelidentiteiten, zich tegenover elkaar verhouden en bijdragen tot zowel kwetsbaarheden als privileges. Het illustreert hoe macht relationeel en altijd dynamisch is. Deze tool geeft de 16 aspecten weer. In de originele Engelstalige versie zijn er vijftien met één blanco aspect om zelf in te vullen. 

De Power Flower lijkt op een madeliefje waarvan het middengedeelte verdeeld is in 16 segmenten. Elk van die segmenten vertegenwoordigt een aspect van onze sociale identiteit. Vervolgens bevinden zich daarrond 2 lagen bloembladen. De buitenste laag markeert de dominante norm van elk aspect. De binnenste laag dient om de persoonlijke sociale identiteit in te vullen ten opzichte van de dominante norm.

Je kan hieronder je eigen 'Power Flower' downloaden en invullen. 
Dit kan je nu doen of op een later moment. 

 

Het inkleuren van de 'Power Flower' werd aan de oorspronkelijke opdracht toegevoegd. Het helpt ons om een volledig en gedetailleerd beeld te krijgen van de eigen maatschappelijke positie: welke privileges heb je al dan niet en hoe verhoud jij je tot anderen? 
Hieronder staan enkele denkvragen, je hoeft ze niet allemaal te beantwoorden, maar denk er gerust eens over na. 

  • Individuele sociale identiteit

Kijk op welke aspecten je wel of geen privileges hebt. Welke inzichten geeft dat over de manier waarop je als persoon bevoorrecht of benadeeld bent?
Ben je verrast?  Waarom?
Komt het resultaat van de Power Flower overeen met persoonlijke ervaringen? Op welke manieren heeft jouw sociale positie je interacties met anderen beïnvloed?

  • Gemeenschappelijke sociale identiteit

Denk eens na over de 'power flower' van je klasgroep of je lerarenteam. 
Wat zegt het samengestelde beeld over wie de groep is? Is de groep bevoorrecht? Op welke manieren is de groep (niet) geprivilegieerd? Hoe zou dat komen? Welke invloed heeft dat op de manier waarop jouw groep collectief in staat is om onderdrukking en discriminatie te bestrijden?

  • Interpersoonlijke groepsrelaties

Wie heeft er binnen de klasgroep minder of meer kwetsbaarheden of privileges ten opzichte van de anderen?
Hoe wordt ervoor gezorgd dat diegenen die binnen de groep meer kwetsbaarheden hebben ook als gelijke aan het woord komen?
Hoe sta jij als leerkracht ten opzichte van je klasgroep? Welke spanningen kunnen er ontstaan? Wat hebben jouw klasgroep en jij als leerkracht van elkaar nodig?

<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x