Interculturele competentie - meerperspectiviteit en empathie

Interculturele competentie - meerperspectiviteit en empathie

Een kijk door de lens van een ander

We nemen je mee door de lens van de camera.
Jimmy Kets, fotojournalist voor onder andere de Standaard, toont hoe hij beelden kan manipuleren. Deze beelden maakte hij in 2015 naar aanleiding van de terreuraanslagen. Brussel begaf zich op dat moment in dreigingsniveau 4 en in lockdown.

Bekijk de onderstaande video.

Iedereen kijkt door zijn eigen lens naar de realiteit. Bij de competentie meerperspectiviteit is het de uitdaging om de realiteit ook eens te proberen bekijken vanuit de lens van een ander. Dit filmfragment is daar een voorbeeld van. Meerperspectiviteit is dus de vaardigheid om iets van verschillende kanten te bekijken. 

Wat is de meerwaarde van meerperspectiviteit?

In het dagelijks leven nemen we al te snel besluiten vanuit één perspectief, meestal dat van onszelf. Dat maakt het gemakkelijk om snel knopen door te hakken, maar het geeft je een beperkt beeld van de realiteit. Het is van belang om je ervan bewust te zijn dat jouw perspectief altijd maar een deel van het geheel is. Je hebt met andere woorden blinde vlekken. 

Om een volledig beeld te krijgen, moet je alle perspectieven samen leggen. Zo kan je (gedeeltelijk) de blinde vlekken wegwerken of verkleinen. De rijkdom van diversiteit zit in de hoeveelheid van verhalen en perspectieven. Daarom is het belangrijk de tijd te nemen om op een rustige en reflectieve manier de verschillende invalshoeken van gebeurtenissen, contexten en personen te verkennen én ons te kunnen inleven in het perspectief van anderen. 

De stap naar empathie

Meerperspectiviteit komt pas echt tot zijn recht als er ook empathie aan gekoppeld wordt. Als mensen empathisch zijn, kunnen ze zich inleven en inspelen op de denkwereld van iemand anders. Empathie is belangrijk om het standpunt of de mening van iemand anders te kunnen begrijpen. Daarom hoef je er nog niet altijd volledig mee akkoord te gaan, maar het kan wel zorgen voor wederzijds begrip en respect.

Hoe ga je daarmee aan de slag in de klas? 

Je kan het principe van meerperspectiviteit toepassen in je lessen en lesmateriaal. Meerperspectiviteit is een vaardigheid waarmee je onder andere aan correcte beeldvorming kan werken.

In het lesmateriaal van 'Wonen op het Dak' wordt veel aandacht besteed aan meerperspectiviteit, o.a. via de sita en het verhaal van de olifant en de zes blinden. Hierover later meer!
Daarnaast spelen we regelmatig in op het empathisch vermogen van de leerlingen. Zo worden er bijvoorbeeld filmpjes rond vooroordelen getoond en besproken.

Bekijk dit voorbeeld van Sam maar eens.

                                                                                      

                                                                                     

<
>
x
content crackers twitter content crackers facebook content crackers google+ content crackers linkedin content crackers mail content crackers whatsapp

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x